Minderpreis TC44 statt TC66 (Kittec)
59,50€*
(0)
Aufpreis TC88E statt TC66 (Kittec)
130,90€*
(0)
Aufpreis TC505 statt TC66 (Kittec)
190,40€*
(0)
Aufpreis TC507 statt TC66 (Kittec)
309,40€*
(0)
Aufpreis TC707 statt TC66 (Kittec)
523,60€*
(0)
Aufpreis C540 statt B500 (Nabertherm)
416,50€*
(0)
Aufpreis ST411 statt ST310 (Rohde)
83,30€*
(0)
Aufpreis TC507 statt ST310 (Rohde)
273,70€*
(0)